• Vstupní test sloužící jako podklad k ověření si znalostí terminologie pro výuku předmětu Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích, obor vzdělání: Informační technologie, KKOV: 18-20-M/01.