• Tato elektronická prezentace byla vytvořena jako podkladový materiál pro výuku předmětu Počítačové sítě 3. ročníku studijního oboru Informační technologie na SŠT AGC a.s. Teplice. Zároveň slouží jako příprava učitele pro výuku síťových technologií. Současná doba je typická využíváním počítačových sítí, ať už z pohledu získávání informací, publikováním vlastních myšlenek, nebo zábavou, komunikací, studiem i prací přes internet, nákupem a prodejem zboží pomocí webových stránek atd... Díky počítačovým sítím a zejména internetu se v současnosti děje mnoho věcí snáze a rychleji. Získávání a předávání informací je díky vyhledávačům a elektronické poště rovněž snadné a rychlé. A to je jen střípek z celkového množství výhod a služeb, které lze dnes pomocí počítačových sítí využívat.
  • Tato elektronická prezentace byla vytvořena jako podkladový materiál pro výuku předmětu Počítačové sítě 4. ročníku studijního oboru Informační technologie na SŠT AGC a.s. Teplice. Zároveň slouží jako příprava učitele pro výuku síťových technologií. Současná doba je typická využíváním počítačových sítí, ať už z pohledu získávání informací, publikováním vlastních myšlenek, nebo zábavou, komunikací, studiem i prací přes internet, nákupem a prodejem zboží pomocí webových stránek atd... Díky počítačovým sítím a zejména internetu se v současnosti děje mnoho věcí snáze a rychleji. Získávání a předávání informací je díky vyhledávačům a elektronické poště rovněž snadné a rychlé. A to je jen střípek z celkového množství výhod a služeb, které lze dnes pomocí počítačových sítí využívat.