Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip Main Menu

Main Menu

Course categories

Rukověť každého učitele 
 Karel Hladík - Moderní učeníThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
Tomáš Holomek 

Výuka 

Programování 
 Programování III (VBA) ... třetí ročník, obor IT (Informační technologie)Summary

Ročníková práce 

Programové vybavení počítačů 
 Programové vybavení IV (Databáze) ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)Summary
 Digitální záznam reality ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)Summary

Pracovní data 
 Data pro práci v MS Access

Testy 

Programové vybavení 

4. ročník 

Programování 

3. ročník 
Michal Schöpke 

Výuka 

ICT 
 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích ... první ročník, obor IT (Informační technologie)Summary

Hardware 
 Hardware I ... druhý ročník, obor IT (Informační technologie)

Operační systémy 
 Operační systémy I (Microsoft) ... druhý ročník, obor IT (Informační technologie)This course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Operační systémy II (Linux) ... třetí ročník, obor IT (Informační technologie)
 Operační systémy III (Prompt) ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)

Počítačové sítě 
 Počítačové sítě I ... třetí ročník, obor IT (Informační technologie)Summary
 Počítačové sítě II ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)Summary

Programování 
 Programování I (Algoritmizace) ... první ročník, obor IT (Informační technologie)Summary
 Programování II (C#) ... první a druhý ročník, obor IT (Informační technologie)Summary
 Programování IV (SQL) ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)Summary
 Programování V (PHP) ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)Summary

Testy 

ICT 
 Vstupní test znalostí ICTThis course requires an enrolment keySummary

Hardware 

2. ročník 

Operační systémy 

2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 

Počítačové sítě 

3. ročník 
 016 - Adresování IPv4 - minitest 1
 017 - Adresování IPv4 - minitest 2

4. ročník 

Programování 

1. ročník 

2. ročník 

4. ročník 
Stanislav Jakoubek 
 KURZ - excelThis course allows guest users to enter

Výuka 

Fyzika 

IT 1 
 01 - Úvod do studia fyziky
 02 - Kinematika
 03 - Dynamika
 04 - Mechanická práce a energie
 05 - Gravitační pole

IT 2 
 01 - Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky
 02 - Přenos vnitřní energie
 03 - Struktura a vlastnosti plynů
 04 - Struktura a vlastnosti pevných látek
 06 - Tepelné stroje

IT 3 
 01 - Elektrické pole
 02 - Elektrický proud v pevných látkách
 03 - Elektrický proud v kapalinách, v plynech a ve vakuu
 06 - Elektromagnetické kmitání a vlnění

IT 4 
 02 - Fotometrie
 03 - Základní pojmy kvantové fyziky
 04 - Fyzika elektronového obalu
 05 - Zákaldní poznatky z jaderné fyziky
 06 - Základní poznatky speciální teorie relativity

E 1 

E 2 

MN 1 & PP 1 

Grafické systémy 

IT1 
 01 - Technické kreslení

IT2 
 Základní pojmy počítačové grafiky
 Zadání výkresů

IT3 
 Zpracování digitální fotografie
 Zadání úloh

IT4 
 Zpracování digitální fotografie
 Zadání prací
 Modelování ve 3D

Programové vybavení 

IT2 
 PVY - zadání úloh
 Základy tvorby www stránek

IT3 
 MS OUTLOOK
 Kontingenční tabulky
 50 příkladů z Excelu

Testy 

Fyzika 

1. ročník 

2. ročník 

3. ročník 

4. ročník 

Grafické systémy 

Programové vybavení 

2. ročník 

3. ročník 
Lukáš Matoušek 

Výuka 
 Elektrické stroje a přístrojeThis course allows guest users to enter
 Rozvodná zařízeníThis course allows guest users to enter
 Elektrotechnická měřeníThis course allows guest users to enter
 AutomatizaceThis course allows guest users to enter
 Číslicová technika
 Elektrotechnická schemata a zapojení - bytová instalace

Robotika a automatizace 
 IBM - Internet věcíThis course requires an enrolment key
 LEGO Mindstorms I ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)
 Robot bioloid II ... čtvrtý ročník, obor IT (Informační technologie)

Testy 
Kateřina Barabášová 

Výuka 

Výtvarná výchova s metodikou 

Testy 

Výtvarná výchova s metodikou 

1. ročník 

2. ročník 
 001 - Výtvarné styly - minitest 1

3. ročník 

4. ročník 
Petr Marvan-Matematika 
Předškolní a mimoškolní pedagogika 

Denní studium 

Odborná praxe 
 Odborná praxe pro předškolní a mimoškolní pedagogiku

Zkrácené dálkové studium 

Odborná praxe 
 Odborná praxe pro předškolní a mimoškolní pedagogiku
Otevřená škola - Expertní tým 
 Admin – správce školního/třídního portáluThis course requires an enrolment keySummary
 E-learning pomocník ve výuceThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 Autotesty jako příprava na písemku a zkoušeníThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment keySummary
 Jak na úkoly onlineThis course allows guest users to enterThis course requires an enrolment key
 DJ za 10 dníThis course requires an enrolment keySummary
 Natoč si měThis course requires an enrolment key
 Jak na stránky wwwThis course requires an enrolment key
Testovací prostředí 

Konstantin Stanko 

Martin Prislupský 

Markéta Babčanová 

Miroslava Šimůnková 

Alena Bidlová 

Michal Novák 

Jan Maryško 

Lenka Juříčková 

Tomáš Holomek 

Michaela Sinčáková 

Výukový portál školy:

Střední škola AGC a.s.

Střední škola AGC a.s.
Rooseveltovo nám. č. 5, Teplice 415 03


WWW stránky školy:

Správci výukového portálu:
Ing. Tomáš Holomek a Ing. Stanislav Jakoubek.

Počítadlo přístupů:

TOPlist
Skip Calendar

Calendar

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 Today Wednesday, 18 September 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30